HỆ THỐNG E – LEARNING CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC - Mein Liebstes Hobby Website
 

HỆ THỐNG E – LEARNING CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

| Posted in Giáo Dục

Giáo dục trực tuyến phát triển đã mang lại cơ hội vô cùng to lớn cho học sinh sinh viên, đẩy mạnh dòng chảy kiến thức một cách chính xác, nhanh nhất và hiệu quả nhất.

he thong e learning

Vậy thông thường sinh viên cần gì ở một hệ thống eLearning?

  • Các nội dung đào tạo sẽ được chuyển giao qua hệ thống học tập. Những nội dung cần thiết cho sinh viên có thể liệt kê như: quy tắc,quy định trường học ; văn hóa trường học; kiến thức chuyên môn phục vụ cho học tập; kiến thức kỹ năng mềm …
  • Chương trình học tập có thể triển khai bất kỳ lúc nào, không ảnh hưởng đến thời gian học tập , không làm gián đoạn quá trình học tập của sinh viên, cập nhật liên tục những công cụ, tài liệu sinh viên cần, cắt giảm chi phí đào tạo vô cùng lớn nhưng lại nâng cao chất lượng sinh viên cũng như giảng viên một cách nhanh chóng.

Một số lý do tuyệt vời khác từ eLearning:

  • Nâng cao hiệu quả học tập và truyền tải kiến thức:Bằng cách khóa học nâng cao kiến thức, kĩ năng, thái độ và phương pháp của nhân viên, eLearning giúp tổ chức hoạt động hiệu quả và chất lượng hơn. eLearning đặc biệt hữu ích khi nó cung cấp học tập kịp thời, đủ, phù hợp với từng đối tượng và cho phép học viên nhanh chóng xác đinh và sửa các lỗi làm ngăn cản sản xuất hoặc lãng phí.
  • Giảm thời gian nghỉ việc và đào tạo:Trong các trường đại học, người giảng viên phải dành rất nhiều thời gian cho việc giảng dạy. eLearning có thể giúp giải quyết việc này bằng giảm thời gian đi lại đến địa điểm đào tạo và có thể chia việc đào tạo ra thành các phần nhỏ để sinh viên có thể vào học ở các thời gian rỗi của họ.

Tiết kiệm từ 40% tới 60% thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng sinh viên từ 130% đến 150% đấy là những con số tuyệt vời mà Giáo dục trực tuyến mang lại cho môi trường đào tạo giáo dục. Con số đó trong thực tế có thể tốt hơn trong tương lai.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *