MÔ HÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH TRONG NƯỚC - Mein Liebstes Hobby Website
 

MÔ HÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH TRONG NƯỚC

| Posted in Giáo Dục

Năng lực chuyên môn và kỹ năng ngoại ngữ là hai tiêu chí hàng đầu được các doanh nghiệp đặt ra khi tuyển nhân sự, nhất là trước xu hướng hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tuyển dụng, vấn đề nan giải hiện nay là sinh viên mới ra trường có trình độ chuyên môn khá vững nhưng kỹ năng ngoại ngữ chưa đạt yêu cầu.

Môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, tiêu chí quan trọng hàng đầu trong việc tuyển dụng, đồng thời đóng vai trò “hộ chiếu” giúp sinh viên hội nhập quốc tế và làm chủ nền kinh tế tri thức hiện nay.

Các chương trình đào tạo đại học chính qui bằng tiếng Anh do các trường đại học Việt Nam cấp bằng ở Việt Nam đã chuyển từ hình thức liên kết đào tạo dưới dạng bị động và cung cấp dịch vụ cho các trường đại học nước ngoài ở các chương trình liên kết do nước ngoài cấp bằng sang mô hình các giảng viên nước ngoài sẽ được mời sang làm việc cho các trường đại học Việt Nam.

RMIT university

Những trường học ở Việt Nam duy trì được mô hình giáo dục bằng tiếng Anh mạnh nhất hiện nay đó là Trường đại học RMIT và Trường đại học Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngồi trường đang đi đầu trong mô hình giáo dục này đã và đang phát triển một cách quy mô, với những chương trình học đạt chuẩn quốc tế đã được kiểm duyệt. Với mức học phí phù hợp với sinh viên Việt Nam có điều kiện và mong muốn vừa trao dồi kiến thức vừa có vốn ngôn ngữ vững chắc sau khi tốt nghiệp, sinh viên hầu hết lựa chọn hai môi trường này để rèn luyện bản thân trong suốt quá trình học đại học mà không cần tốn kém ra nước ngoài.

Học tập bằng tiếng anh

Hơn thế nữa, để thúc đẩy quá trình học, các trường đại học hàng đầu Việt nam hiện tại cũng phát triển hệ thống học E – learning để thúc đẩy quá trình học, cũng như phát triển các chương trình đào tạo chính qui bằng tiếng Anh là một xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay. Bên cạnh các lợi ích đem lại cho bản thân các trường đại học, các sinh viên, việc phát triển chương trình này đang phải đối mặt với những thách thức nhất định đòi hỏi các trường cần quan tâm và đầu tư thích đáng cả về nhân lực và tài chính.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *